ส่งมอบบ้านตามโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล”

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๙ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ ค่ายเขตอุดมศักดิ์

close