ฝึก นศท.ชั้นปีที่๔, ๕

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๙ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๕ ค่ายเขตอุดมศักดิ์

close